S.C. Giroceana S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic nr. 54, jud. Timiș, organizează concurs pentru ocuparea postului de:

Mecanic utilaj terasier (autogrederist)

Cerințe principale și condiții de ocupare a postului:

Dosarele pentru înscriere se depun la sediul societății  (luni - vineri, orele 8.00-16.00) și trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății din Comuna Giroc, strada Semenic nr. 54, telefon 0256-395648

Verificarea dosarelor (eliminatoriu) și a abilităților candidaților (proba practică) va avea loc în data de 5 iunie 2014 ora 10.00 la sediul societății Giroceana S.R.L.