Societatea intentionează achizitionarea unui  pachet de produse/materiale necesare pentru întreținere și reparații la reteaua de apă potabilă și canalizare de pe raza comunei Giroc, inclusiv Chișoda, conform invitației de participare și a listei de produse publicată pe pagina de internet a societății noastre.

Oferta va cuprinde prețul maximal/u.m. fără TVA, cu precizarea că prețul  maximal pe produs/material nu vor suporta modificări pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Valoarea maximă până la care se vor achiziționa produse/ materiale este de 130.000 lei fără TVA, în funcție de nevoile societății.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor în catalogul electronic SEAP este de 11.05.2018, ora 14.

Invitație
Lista de produse