Luni-vineri
ora 08:00-18:00

În intervalul 27-03 (din data de 27 a lunii până în data de 03 a lunii următoare) și intervalul 14-16 al fiacărei luni casieria este deschisă și sâmbăta între orele 9:00 – 13:00

Tel.: 0256 395978