ART.1. Începând cu data de 01.04.2018, datorită creşterii numărului de călători pe rutele Giroc – Timişoara şi retur, Chişoda – Timişoara şi retur, s-a impus modificarea graficului de circulaţie prin introducerea a 10 curse noi din Giroc şi 5 curse noi din Chişoda, ceea ce a condus la majorarea preţului la bilete şi abonamente.

NOTĂ:

  • stațiile de îmbarcare a călătorilor pe rutele Giroc-Timișoara/Chișoda-Timișoara și retur rămân nemodificate ;
  • ora de plecare, se referă la plecarea din prima stație ( cap de linie );

ART.2. Prețurile la biletele și abonamentele de călătorie pe rutele Giroc – Timișoara și Chișoda - Timișoara sunt următoarele:

Prețul unui bilet de călătorie: 3 LEI.
Abonament lunar (cu număr nelimitat de călătorii) - 80 lei
Abonament pe jumătate de lună cu două călătorii (dus-întors) - 40 lei
Abonament lunar cu două călătorii(dus-întors) pe zi - 60 lei
Abonament lunar pentru elevi si studenți domiciliați în comuna Giroc - 30 lei
Abonament pe jumătate de lună pentru elevi și studenți - 15 lei

ART.3. Se acordă următoarele facilităţi la transport:

alin. 3.1. Beneficiază de gratuitate la transport următoarele categorii de persoane cu domiciliul/reședința pe raza comunei Giroc:

  1. veteranii şi văduvele de război, în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994 privind acordarea unor drepturi veteranilor şi văduvelor de razboi;
  2. persoanele persecutate din motive politice, în conformitate cu prevederile Decretului-Lege nr.118/1990 republicat, cu modificările și completarile ulterioare, completată cu Legea 127/26 aprilie 2013 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice în perioada comunistă;
  3. luptătorii care au contribuit la victoria revoluţiei române din decembrie 1989, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi acestora, răniţilor şi luptătorilor la Revoluţia din 1989;
  4. persoanele cu handicap grav, însoţitorii persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în prezenţa acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

NOTĂ:

- persoanele prevăzute mai sus vor circula gratuit pe mijloacele de transport doar în baza documentelor justificative conform categoriei din care fac parte, și a cărții de identitate;

 

alin. 3.2. Se acordă facilităţi la transportul în comun elevilor si studenților domiciliați în comuna Giroc după cum urmează:

 - abonament lunar - 30 lei;

- abonament pe jumătate de lună - 15 lei;

NOTĂ:

- elevii și studenții, cu domiciliul în Giroc, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tariful redus pentru transport, doar în timpul anului școlar/univrsitar sau pe perioada desfășurării cursurilor (tariful redus nu se aplică în vacanțe, sau în alte situații în care nu se desfăsoară cursurile).

alin. 3.3. Se acordă facilităţi la transportul în comun pensionarilor cu pensia cumulativă de până la 1000 lei, inclusiv, câte un abonament lunar în valoare de 60 lei cu câte 2 călătorii pe zi (1 dus - 1 întors). Eliberarea abonamentelor de către S.C. Giroceana S.R.L. precum şi decontarea acestora se va face lunar.
! Acest abonament în cuantum de 60 lei, se va achita integral la casieriile SC GIROCEANA SRL, iar ulterior, se va preda la Casieria nr. 2 a Primăriei comunei Giroc, restituindu-se întreaga contravaloare (60 lei) pentru luna încheiată ( anterioară ). Decontarea se va face în baza cărții de identitate și a cuponului de pensie, în perioada 1 – 10 a fiecărei luni, în zile lucrătoare.

ART.4. Călătorii care circulă fraudulos pe mijloacele de transport în comun ce aparțin societății Giroceana, vor fi sancționați cu amenzi între 300 și 600 de lei (în 48 de ore se poate plăti jumătate din amendă). Totodată constituie contravenție și vor fi sancționați cu amendă, călătorii care fumează, scuipă, consumă semințe și băuturi alcoolice, aruncă hârtii, ambalaje și resturi de orice fel în mijloacele de transport în comun, provoacă scandal ori adresează cuvinte injurioase la adresa călătorilor și a personalului de deservire a transportului în comun, degradează și distrug mijlocul de transport în comun. De asemenea este obligatorie păstrarea biletului până la coborâre. Controalele se efectuează de personalul angajat și de Poliția Locală Giroc.

ART.5. Pierderea, distrugerea sau furtul abonamentului nu dă posibilitatea eliberării unui duplicat. (conf. H.C.L. nr. 30/2018)

ART.6. Se interzice îmbarcarea călătorilor, în vederea călătoriilor pe raza municipiului Timișoara, transportul călătorilor se realizează strict pe rutele Giroc-Timișoara/Chișoda-Timișoara și retur. Persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate doar în punctele fixe prestabilite, denumite staţii.

ART.7. Se interzice vorbitul cu șoferul în timp ce acesta conduce autobuzul.

ART.8. Alte facilități se vor acorda după analizarea individuală a fiecărei solicitare și aprobată la secțiunea “Diverse” în cadrul ședințelor consiliului local al comunei Giroc.

S.C. Giroceana  S.R.L.
prin Director, Ing. Marinescu Ovidiu Dacian