• photo06.jpg
  • photo05.jpg
  • photo07.jpg
  • photo03.jpg
  • photo08.jpg
  • photo09.jpg

Anunț Angajare

Societatea S.C. GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic, nr. 54, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

  • MUNCITOR NECALIFICAT - (4 posturi)
  • MECANIC UTILAJ - (1 post)

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE 18.11.2016, ORA 14:00, LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., STR. SEMENIC, NR. 54, COMUNA GIROC, JUDEŢUL TIMIŞ - CAMERA 4.

INTERVIUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 21.11.2016, ORA 10:00, LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., CAMERA 4.

CONDIŢII GENERALE, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT:

- cetăţenie română şi domiciliul în România;
- cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
- vârsta de minim 18 ani împliniţi;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte cerinţele de studii prevăzute de lege pentru funcţia vizată;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei vizate;
- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului, sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăpturiea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

CONDIŢII SPECIFICE:
- MUNCITOR NECALIFICAT -

- studii generale: minim 8 clase;
- vechimea în muncă constituie un avantaj;

- MECANIC UTILAJ -

- studii medii (absolvite cu diplomă de bacalaureat), preferabil şcoală tehnică de profil (mecanic utilaj);
- posesor al permisului de conducere pentru categoriile de vehicule B, C, E, Tr;
- atestat de mecanic utilaje;
- capacităţi organizatorice foarte bune;
- abilităţi de comunicare;
- capacitatea de a lua decizii în condiţii de stres;
- experienţa în domeniu constituie un avantaj;

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONŢINE:

- CERERE DE ÎNSCRIERE;
- COPIA ATESTATULUI (pentru funcţia de mecanic utilaj);
- COPIA PERMISULUI DE CONDUCERE (pentru funcţia de mecanic utilaj);
- CURRICULUM VITAE;
- COPIA ACTULUI DE IDENTITATE;
- CAZIER JUDICIAR.

 

Telefon deranjamente

NON-STOP
0800800138
TELVERDE

sau

0752192848

Telefon telecitire

0800800136
TELVERDE

orele 08.00-16.00
intre 20-31 ale fiecarei luni

Telefon casierie

0256395978

orar 08.00 - 18.00

 

Linkuri utile
Primaria Comunei Giroc
Site-ul oficial al primariei comunei Giroc.
GirocChisoda.com
Site-ul comunitatii online a locuitorilor din Giroc si Chisoda.
Vizitatori Online
Avem 37 vizitatori online