Societatea SC GIROCEANA SRL prestează serviciile de utilitate publică, de alimentare cu apă de canalizare.

Tarifele pentru aceste servicii sunt aceleași în cele două localități din aria de operare a societății, după cum urmează:

Servicii

Tarif, TVA inclus

Apă potabilă

3,60 lei/m³

Canalizare

3,84 lei/m³

Conform legislației fiscale în vigoare, cota TVA aplicabilă pentru apa potabilă este de 9%, iar pentru serviciul de canalizare se aplică cota standard TVA, de 19%.

În afara obiectului principal de activitate, SC GIROCEANA SRL prestează, contra cost, la solicitarea clienților și alte servicii, cum ar fi:

DENUMIRE UM CANTITATE VALOARE
       
BRANSAMENTE APĂ execuție + manoperă + material
cămin apă D=500 Dn 32 buc 1 1176,60
cămin apă D=800 Dn 40 buc 1 1849,20
cămin apă D=800 Dn 50 buc 1 2021,30
conducte apă ml 1 28,85
conducte apă ml 1 30,94
conducte apă ml 1 34,02
       
       
EXTINDERI APĂ execuție + manoperă + material
extindere apă D=50 mm ml 1 88,49
extindere apă D=75 mm ml 1 100,19
extindere apă D=90 mm ml 1 112,20
extindere apă D=110 mm ml 1 131,52
hidrant tip Dn 80 necesare la ∼100m de rețea buc 1 2775,70
       
       
RACORD CANALIZARE execuție + manoperă + material
cămin canal D 160 buc 1 1049,10
cămin canal D 200 buc 1 1065,30
conducte canalizare D 160 ml 1 124,45
conducte canalizare D 200 ml 1 137,58
       
       
EXTINDERI CANALIZARE execuție + manoperă + material
extindere canalizare D 160 ml 1 1173,55
extindere canalizare D 200 ml 1 1202,88
Număr cămine pe extindere buc 1