Art. 1 

Beneficiază de gratuitate la transport următoarele categorii de persoane: 

 1. 1. Veteranii de război și văduvele de război, abonamentul se va elibera pe baza legitimației de transport în original, eliberată de reprezentanții Asociației Naționale a Veteranilor de Război;
 2. 2. Revoluţionarii şi urmaşii celor decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989 (conform prevederilor Legii 341/2004), abonamentul se va elibera pe baza certificatului de revoluționar, în original și a actul de identitate în original;
 3. 3. Persoanele persecutate din motive etnice - dislocaţi/deportaţi - titular sau soţ supravieţuitor (conform prevederilor Legii 189/2000), abonamentul se va elibera pe baza hotărârii emise de Casa Națională de Pensii Publice, în original, act de identitate în original și ultimul talon de pensie la această lege, în original.
 4. 4. Foştii deţinuţi politici - persoane persecutate din motive politice - titular sau soţ supravieţuitor (conform prevederilor Legii 118/1990), abonamentul se va elibera pe baza deciziei privind admiterea cererii de acordare a drepturilor prevăzute de Legea nr. 118/1990, emisă de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în original, actul de identitate în original și ultimul talon de pensie la această lege, în original.
 5. 5. Persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, abonamentul se va elibera pe baza legitimaţiei pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă eliberată de Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţie a Copilului din oricare judeţ, respectiv sector din Municipiul Bucureşti.
 6. 6. Personalul Primăriei Comunei Giroc și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local, abonamentul se va elibera pe baza legitimației de serviciu.

NOTĂ: categoriile prevăzute mai sus (pct. 1-6) vor circula gratuit DOAR în baza ABONAMENTULUI LUNAR emis GRATUIT de Giroceana, beneficiind de două călătorii 1 dus - 1 întors/zi.

 1. 7. Pensionarii cu domiciliul/reședința în comuna Giroc cu pensia maximă de 2000 lei, vor circula gratuit DOAR în baza ABONAMENTULUI LUNAR emis GRATUIT de Giroceana, beneficiind de număr nelimitat de călătorii

Art. 2 Călătorii care circulă fraudulos pe mijloacele de transport în comun ce aparțin societății Giroceana, vor fi sancționați cu amenzi între 300 și 600 de lei (în 48 de ore se poate plăti jumătate din amendă). Totodată constituie contravenție și vor fi sancționați cu amendă, călătorii care fumează, scuipă, consumă semințe și băuturi alcoolice, aruncă hârtii, ambalaje și resturi de orice fel în mijloacele de transport în comun, provoacă scandal ori adresează cuvinte injurioase la adresa călătorilor și a personalului de deservire a transportului în comun, degradează și distrug mijlocul de transport în comun. De asemenea este obligatorie păstrarea biletului până la coborâre. Controalele se efectuează de personalul angajat și de Poliția Locală Giroc.

Art. 3 Se interzice îmbarcarea călătorilor, în vederea călătoriilor pe raza municipiului Timișoara, transportul călătorilor se realizează strict pe rutele Giroc-Timișoara/Chișoda-Timișoara și retur. Persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate doar în punctele fixe prestabilite, denumite staţii.

ART. 4 Situațiile în care animalelor le este permisă călătoria cu autobuzul:

 1. Câinii de talie medie și mare vor fi ținuți în lesă, prinsă de zgardă sau ham și vor purta botniță;
 2. Câinii de talie mică vor fi ținuți în lesă, prinsă de zgardă sau ham, ținuți în brațe sau în cușcă/geantă de transport;
 3. Pisicile sau alte animale mici vor fi ținute în cușcă/geantă de transport;
 4. O persoană va fi insoțită de maxim un animal de companie de talie medie sau mare, iar cele de talie mică în funcție de capacitatea permisă de cușcă/geantă de transport și cu respectarea cerințelor etologice în funcție de specie/rasă;
 5. Câinele-ghid și câinele terapeut au acces liber în toate locurile publice și în mijloacele de transport.