Nr. crt.

TITLU DE CĂLĂTORIE

DETALII

TARIF

1.

BILET DE

CĂLĂTORIE

 1 călătorie

 

4,5 lei

2.

ABONAMENT DE CĂLĂTORIE

Abonament lunar

(cu număr nelimitat de călătorii)

150 lei

3.

ABONAMENT DE CĂLĂTORIE

 

Abonament pe jumătate de lună

(cu număr nelimitat de călătorii)

 

90 lei

 

4.

ABONAMENT DE CĂLĂTORIE

Abonament lunar cu două călătorii

(1 dus-1 întors/zi)

100 LEI

 

5.

ABONAMENT DE CĂLĂTORIE

Abonament pe jumătate de lună cu două călătorii

(1 dus-1 întors/zi)

 

50 LEI

6.

ABONAMENT DE CĂLĂTORIE

SUBVENȚIONAT

PARȚIAL

Abonament lunar pentru elevi si studenți domiciliați în comuna Giroc

(număr nelimitat de călătorii )

 

50 LEI

7.

ABONAMENT DE CĂLĂTORIE

SUBVENȚIONAT

INTEGRAL

Abonament lunar pentru pensionari cu domiciliul/reședința în comuna Giroc (număr nelimitat de călătorii )

GRATUIT

DOAR ÎN BAZA

ABONAMENTULUI DE CĂLĂTORIE ELIBERAT GRATUIT

PENSIA MAXIMĂ:

2000 LEI

8.

ABONAMENT DE CĂLĂTORIE

SUBVENȚIONAT

INTEGRAL

1. Veteranii de război și văduvele de război, abonamentul se va elibera pe baza legitimației de transport în original, eliberată de reprezentanții Asociației Naționale a Veteranilor de Război;

2. Revoluţionarii şi urmaşii celor decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989 (conform prevederilor Legii 341/2004), abonamentul se va elibera pe baza certificatului de revoluționar, în original și a actul de identitate în original;

3. Persoanele persecutate din motive etnice - dislocaţi/deportaţi - titular sau soţ supravieţuitor (conform prevederilor Legii 189/2000), abonamentul se va elibera pe baza hotărârii emise de Casa Națională de Pensii Publice, în original, act de identitate în original și ultimul talon de pensie la această lege, în original.

4. Foştii deţinuţi politici - persoane persecutate din motive politice - titular sau soţ supravieţuitor (conform prevederilor Legii 118/1990), abonamentul se va elibera pe baza deciziei privind admiterea cererii de acordare a drepturilor prevăzute de Legea nr. 118/1990, emisă de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în original, actul de identitate în original și ultimul talon de pensie la această lege, în original.

5. Persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, abonamentul se va elibera pe baza legitimaţiei pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă eliberată de Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţie a Copilului din oricare judeţ, respectiv sector din Municipiul Bucureşti.

6. Personalul Primăriei Comunei Giroc și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local, abonamentul se va elibera pe baza legitimației de serviciu.

Abonament lunar cu două călătorii

(1 dus-1 întors/zi)

 

 

 

 

 

 

GRATUIT

 

DOAR ÎN BAZA

ABONAMENTULUI

DE CĂLĂTORIE ELIBERAT GRATUIT

Transportul public local pe raza comunei giroc rămâne și în anul 2024 gratuit pentru toate categoriile de călători. Pentru a beneficia de această facilitate este necesară ridicarea abonamentului anual gratuit.